Podíly a sklizeň ?>

Podíly a sklizeň

Sklízme každou neděli. Každý z členů se musí k odběru každého podílu přihlásit (viz níže), jinak bude jeho podíl rozdělen mezi ostatní. Záložka sklizeň slouží pro čistou statistiku.

Přihláška k podílům a sklizeň