Koordinační skupina ?>

Koordinační skupina

Koordianční skupina je statutárním orgánem spolku Kuchyňka, členové koordianční skupiny jsou každé dva roky voleni na valné hromadě. Každý člen skupiny má právo samostatně zastupovat spolek.

Aktuálně jsou členy koordianční skupiny:

  • Mirka Jirková – srdce a hlava spolku, připravuje dlouhodobé i krátkodobé úkoly a sama jich také nejvíc vykonává
  • Ondra Rynda – hlavní zahradník, koordinuje zahradnické práce, připravuje osevní plán, pěstuje, sklízí, váží atp.
  • Jarmila Kostiuková – zajišťuje vnitnřní komunikaci, fotí, píše e-maily, pracuje na zahradě co to dá
  • Michaela Vaculinová – organizuje akce pro děti i dospělé
  • Jakub Šindler – pokladník spolku, řeší členské příspěvky, platby, podklady pro účetnictví
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain